Posts Tagged ‘приета’

Първата за страната Районна устройствена схема бе приета в Областна администрация – Пловдив

Written on август 4th, 2011 by no shouts

С 22 гласа „за” и един „въздържал се” Областният експертен съвет по устройство на територията, назначен със заповед на областния управител инж. Иван Тотев, прие  Районната устройствена схема (РУС) за общините Пловдив, Родопи, Марица, Куклен и Садово.

Това е първата в страната Районна устройствена схема на група общини, а изработването й бе възложено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Този стратегически документ ще бъде основа за развитието на петте общини – Пловдив, Родопи, Марица, Куклен и Садово, на базата на взаимодействието и партньорството. Целта е създаването му да допринесе за социално-икономическото развитие, подобряването на инвестиционната среда и инфраструктурата, ефективно усвояване на средствата от европейските програми, опазване на околната среда и др. (още…)

Theme Tweaker by Unreal