Posts Tagged ‘нормативни’

КЦМ поиска нормативни промени за превенция на риска

Written on юли 10th, 2011 by no shouts

Национална кръгла маса на тема: „Състояние, тенденции и предизвикателства пред условията на труд и организацията на работното време в металургичната индустрия” се състоя в Пловдив. Форумът бе организиран от  КЦМ 2000 АД – Пловдив със съдействието на Българската асоциация на металургичната индустрия и БСК.

Целта на организаторите е да се потърсят възможности и решения за повишаване на производителността на труда и конкурентоспособността на металургичната индустрия, чрез привеждане на организацията на труда (режимите на труд и почивка) в съответствие с актуалните измерения  на условията на труд. (още…)

Theme Tweaker by Unreal