Posts Tagged ‘къс’

Обявиха конкурс за къс разказ, посветен на Пловдив

Written on октомври 7th, 2011 by no shouts

Конкурсът е явен и е без възрастови ограничения за кандидатите.

Всеки кандидат може да представи само по един разказ. Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят творбите си най-късно до 28 октомври 2011 г. на следния адрес: Пловдив 4000, ул. „Цанко Лавренов“ № 10 или на електронна поща: nts2@abv.bg. След изтичане на крайния срок разкази за участие в конкурса не се приемат, независимо от датата на пощенското клеймо. (още…)

Theme Tweaker by Unreal