Posts Tagged ‘хотелиери’

Дават отстъпка на хотелиери и ресторантьори за музиката

Written on август 11th, 2011 by no shouts
FREE ROAMING FOR INTERNATIONAL CALLS!
Check out the best international Sim Cards and save up to 80% on your phone calls, go to roaming free sims and travelsim!
FREE ROAMING FOR INTERNATIONAL CALLS!
Check out the best international Sim Cards and save up to 80% on your phone calls, go to roaming free sims and travelsim!
FREE ROAMING FOR INTERNATIONAL CALLS!
Check out the best international Sim Cards and save up to 80% on your phone calls, go to roaming free sims and travelsim!

Членовете на Съвет по туризъм – Пловдив, вече ще се ползват със специална отстъпка при уреждането на правата за музиката, която звучи в обектите им – хотели, заведения и др. Това става възможно, след като организацията се присъедини към Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). Последната упълномощи председателя на УС на Съвета по туризъм да я представлява за Пловдив и Тракийския туристически район пред дружествата МУЗИКАУТОР и ПРОФОН.

По силата на рамкови споразумения членовете на Съвета по туризъм ще получат по над 50 % отстъпка от възнагражденията, които по закон дължат за авторски и сродни права на дружествата МУЗИКАУТОР и ПРОФОН. (още…)

FREE ROAMING FOR INTERNATIONAL CALLS!
Check out the best international Sim Cards and save up to 80% on your phone calls, go to roaming free sims and travelsim!
FREE ROAMING FOR INTERNATIONAL CALLS!
Check out the best international Sim Cards and save up to 80% on your phone calls, go to roaming free sims and travelsim!
Theme Tweaker by Unreal