“Денят на кариерата” във филиала на Техническия университет в Пловдив премина със “скорост” от 150-180 интервюта в час, а срещите със студентите и презентациите на фирмите продължиха до 10,30 до 17 часа.

За първи път ВУЗ-ът събира на своето изложение 55 фирми, предлагащи стажове и работа на бъдещите инженери и компютърни специалисти. Интересът и присъствието на фирмите от участие в “Деня на кариерата” е нараснал с около 25 на сто спрямо 2013 година. Общият брой на студентите, които са намерили стажове през това лято благодарение на “Деня на кариераата”, е бил почти 530.

Академичният екип на Техническия университет също има интерес от тези ежегодни срещи, каза заместник-ректорът професор Иван Кралов. Срещите с фирмите ни помагат да осъвременяваме учебните и изследователските ни програми, за да може нашите студенти да бъдат подготвени според изискванията на бизнеса, заяви той.

Общото впечатление, което създава “Денят на кариерата” е за делово събитие. Студентите обикновено правят няколко срещи, водят си бележки и събират контакти.

Тук съм за втори път, защото миналото лято ми предложиха стаж от Луфханза техник и сега отново искам да опитам при тях, каза Азим Фета, четвъртокурсник от специалността “Авиационна техника и технологии”. Той е председател на Студентския съвет в Техническия университет – филиал Пловдив и счита, че срещите с бизнеса дават много полезна информация както за стажове, така и за по-нататъшно кариерно развитие. Знам, че повечето ми колеги започват работа веднага след завършването си тук, но е много важно къде и при какви условия ще работим, а в “Деня на кариерата” е по-лесно да се ориентираме в тази насока, заключи студентският лидер.

= Какво обещават фирмите =

Валентина Кекева – ръководител отдел “Човешки ресурси” във фирма “Оптикс” ООД – Панагюрище: На срещите си със студентите никога не говорим за това каква точно работна заплата ще получават, ако дойдат да работят при нас. Мисля, че това е въпрос на преговори, след като са видяли нашите възможности и са наясно с условията за кариерно развитие в едно високо технологично предприятие като Оптикс. Но като ориентир за цента на труда на един млад инженер подсказваме, че в Панагюрище при нас той ще получава толкова, колкото би вземал в София или в Пловдив. През лятото на 2014 година имахме 15 стипендианти и един от тях в момента назначаваме на работа в Оптикс ООД”

От фирма Арсенал АД – Казанлък наблягат на уникалните специалности като например проектиране на леки картечници. Общо в компанията има над 20 специалности, които не се срещат в нито едно друго предприятие у нас. Предимство е да се работи в голяма компания, предимство е да получаваш заплата на оръжейник, казаха от “Арсенал” АД.

Петър Ламбрев – служител в отдел “Чвешки рсурси” на Белла България АД: Имаме добър опит при подбор на стипендианти в нашата компания. Днес акцентуваме на търсенето на специалисти от катедра “Компютърна техника и технологии” на Техническия университет – филиал Пловдив.  Онова, което казваме като наше предимство е ясното кариерно развитие на момчетата и момичетата, които биха дошли при нас.

Oще статии

Loading…