На 15 юли 2014 г. стартираха задължителните горещи проби в Ново оловно производство (НОП)  и към 20.00 ч. потече първият разтопен метал.

Технологичните газове от пещта бяха подадени към Инсталацията за очистка и производство на сярна киселина, като по този начин се гарантира пълното спазване на екологичните норми.

Технологична новост е подаването на газове от пещта към Инсталацията за очистка и производство на сярна киселина, като по този начин се осигурява гарантира пълно спазване на екологичните норми.

НОП е част от мерките на КЦМ 2000, насочени към повишаване нивото на съответствие със световните стандарти за безопасни и здравословни условия на труд,  към подобряване на енергийната ефективност и, не на последно място, към подобряване на финансовите резултати.

Нека да припомним, че компанията инвестира в реализацията на проекта „Технологично обновяване и разширяване на производството” над 200 млн. лв. Това е най-голямата инвестиция в историята на бранда.

Очаква се към края на м.септември да бъдат постигнати гаранционните качествени показатели и проектния капацитет на произвежданото олово.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Тайнствен колекционер показва първата пощенска марка на изложение в Пловдив

Thu Oct 23 , 2014
Частен колекционер, пожелал името му да се запази в тайна, е собственик на първата в историята пощенска марка, която може да се види  на изложението […]