Министерството на културата уведоми с нарочно писмо Община Пловдив, че е в ход процедура  за предоставяне управлението на Античния Одеон на Общината. От ведомството информират още, че е предприета процедура по изваждане на скици на архитектурния обект. Предвид това Министерството на културата изразява съгласие Община Пловдив да инвестира свои средства за ремонтирането и осъвременяването на Одеона, а също така и за рехабилитацията и обновяването на Античния стадион на Филипопол.

Чакахме това писмо, тъй като с него Община Пловдив получава правото да финансира проекта за довършване реконструкцията на Античния Одеон и северната страна на Античния Форум, коментира кметът инж. Иван Тотев и уточни, че в бюджета за тази година са заложени 280 хиляди лева за тази цел.

Той изрази благодарност на Министерството на културата и  за разрешението общината да инвестира средства в Римския стадион преди да е финализирана процедурата за предоставянето му и да бъде изграден информационен център, както и достъп до второто надземно ниво от улица „Лейди Странгфорд“.

С реализирането на този проект, за който имаме предвидени 200 хиляди лева, ние наистина ще имаме един прекрасен архитектурен паметник, който напълно ще изпълнява обществени и социални функции и ще се превърне в притегателен център за всички граждани, туристи и гости на Пловдив, заяви още кметът инж. Иван Тотев.

Oще статии

Loading…