Актуален въпрос до министър Нона Караджова ще внесе народния представител Петър Мутафчиев относно  плащането на проект “Пълен инженеринг – работно проектиране и съгласуване, организация на строителството и строително-монтажни работи, доставка на технологично оборудване и монтаж, изграждане на пречиствателна станция за отпадни води и довеждащ колектор на гр. Сопот, обучение на персонал и пуск на станцията”, на стойност 18 милиона лева по ОП „Околна среда и води”.

Пречиствателната станция е открита на 5 септември 2010 година от Бойко Борисов, тогава е и пусната, но до този момент държавата е заплатила малко над 7 милиона лева за нея.Същевременно за открити пропуски в процедурата по проекта  на  община Сопот  е наложена финансова корекция в размер на 25 % от общата стойност на договора или малко повече от 4  500 000 лева. Тази корекция е наложена след проверка на Агенциата за държавна и финансова инспекция, като е препотвърдена от няколко комисии, изпратени от управляващия орган. С решение на Пловдивски окръжен съд  от 10 октомври тази година община  Сопот е осъдена да изплати 10 милиона лева и близо милион лева лихви, дължими на изпълнителя.

Петър Мутафчиев задава към МОСВ следните въпроси:
Кога държавата ще се разплати в нейната си част с фирмата изпълнител, кой ще плаща лихвите, по закъснението, защо не е осъществмен контрол вълху процедурата, а сега се налага наказание на общината?

Остава и въпросът какво ще предприеме правителството спрямо  общината, като се има предвид, че нейния общ бюджет – заедно с делегираните от държавата дейности е около 5 милиона, а собствените и приходи не надвишават 1 милион.

Кой ще потърси наказателна отговорност и на кмета на общината, който носи  отговорност за така проведените процедури и за загубата на общината на финанси надвишаващи бюджета и. Какъв ще е и рейтингът на община Сопот, ако реши да кандидатства и по други проекти по европеските програми, след като не може прозрачно да управлява европейските средства и как държавата ще защити интересите на жителите на Сопот.

Oще статии

Loading…