Община Пловдив започва приемането на номинации за наградата за благотворителност „Димитър Кудоглу“ за 2011-та година.

Предложенията могат да се правят до 23.12.2011г., след което те ще бъдат разгледани и оценени от комисия, съобщи заместник-кметът по социални дейности Георги Титюков. По предложение на комисията ще се определи дата за връчване на наградата. Оценяването на кандидатите се извършва по предварително изготвени критерии, публикувани на сайта на Община Пловдив.

Предложенията за удостояване с наградата „Димитър Кудоглу” се изпращат чрез попълване на електронен формуляр, публикуван в сайта на Община Пловдив. Така направеното предложение, се изпраща на адрес: гр. Пловдив,    пл. „Стефан Стамболов” № 1 или на e-mail: social@plovdiv.bg в срок до 23.12.2011г.

Информацията във Формуляра задължително трябва да е попълнена вярно и изчерпателно, за да се осигури надеждна и навременна връзка с екипа в хода на работа.

Наградата “Димитър Кудоглу” е ежегодно отличие на Община Пловдив  за  развивана благотворителна дейност в социалната сфера в града. Тя има за цел ангажиране на гражданското общество към благотворителността; повишаване общественото доверие в българските институции и популяризиране на положителния ефект от партньорството с неправителствения сектор в социалния живот на  гр. Пловдив.

Oще статии

Loading…