По-ниска такса смет за бизнеса предлагат от Съюз за Пловдив
Дани Каназирева иска и пълна обосновка на разходите по чистотата и пита знае ли някой в общината колко на ден измита една метачка и колко контейнера са нужни на Пловдив или се плаща по неясни критерии

Такса смет за бизнеса да бъде намалена до размера на разходите, които общината прави за чистота, каквото е законовото изискване. Предложението  е на общинския съветник от Съюз за Пловдив Дани Каназиреава и вече е внесено в Общинския съвет. След като преди 2 седмици от Съюз за Пловдив поискаха училищата да бъдат освободени от такса смет, защото е непосилна за техните бюджети, сега настояват за преразглеждане и на парите за чистота, които се начисляват на бизнеса. „Става дума за всички фирми – от най-дребния търговец в малко магазинче до големите предприемачи. Всички те сега плащат 35 пъти по-висока такса смет от гражданите, а е ясно, че няма как да произвеждат 35 пъти повече боклук.

Какви отпадъци например изхвърля една счетоводна кантора, освен едно кошче с хартия“, даде пример Каназирева. “Начинът за определяне на таксата е крайно несправедлив. За един урегулиран поземлен имот, иначе казано за една поляна, се плащат 8 хил. лв. такса смет за година”, добави общинският съветник  Владимир Кисьов, който е и строителен предприемач. Каназирева обобщи, че таксите в община Пловдив, а и у нас въобще се определят безобразно и произволно, а всъщност в Закона за местните данъци и такси ясно е казано, че те трябва да покриват само и единствено разходите на администрацията по предоставената на хората усруга.

Затова и Каназирева иска да получи от общината доклад за разходите, включени в определянето на такса смет. В сегашната практика на формиране на план-сметката за чистота има смущаващи моменти, твърдят експерти на Съюз за Пловдив. Например няма ясен критерий, който да определи  колко контейнера за отпадъци трябва да има в града. Сметката е сравнително проста – Пловдив изхвърля около 100 000 тона боклук на година, което, разделено на 365 дни, прави 274 тона дневно. Ако всеки съд събира половин тон и контейнерите се изпразват всекидневно, са необходими 548 съда. Ако се събират на два дни, това означава 1100 контейнера и т. н. В същото време в града има поставени над 4500 съда, които  могат да съберат над 2000 тона отпадъци. Това означава, че или колите минават един път седмично, а се отчитат ежедневни курсове; или минават ежедневно, без да събират отпадъците.

Не е ясно и каква площ измита на ден една метачка и каква – една машина, затова и няма ясни разчети много или малко са парите, които се дават за ръчно и машинно метене и миене. Трябва да се опишат и маршрутите на сметоизвозването до Цалапица и до Шишманци в километри и да се определи колко плаща общината на километър, след което да се умножи по общия сбор на маршрутите за ден и за месец и така ще се получи сумата за план-сметката по показател сметоизвозване.

Само след подобен детайлен анализ разход по разход може да се прецени дали не е раздута план-сметката за чистота, респективно такса смет, затова в Съюз за Пловдив разчитат да получат доклада от администрацията преди приемането на таксата за следващата година.

Oще статии

Loading…