Със заповед на премиера Бойко Борисов за втори заместник областен управител  на област Пловдив бе назначен Христо Грудев. Той официално встъпи в длъжност на 21.11.11г. и със заповед на областния управител Здравко Димитров поема управлението и контрола върху дейността на отделите:  „ Европейска интеграция, етнически и демографски въпроси” и „Държавна собственост и регионално развитие” в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”. Досегашният областен управител Георги Игнатов получи правомощия да управлява и контролира дирекция „Административно – правно обслужване, финанси и управление на собствеността” към областната администрация. Той ще упражнява контрол върху дейността на отдел ”Правен и административен контрол” към дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.

Двамата заместник областни управители ще участват  и контролират дейността на съвети, комии и работни групи , създадени по специални закони или по заповед на областния управител.

Oще статии

Loading…