Председателят Бойко Борисов и изпълняващият длъжността кмет на община Асеновград инж. Стоян Димитров ще направят днес първа копка на общностния център. Проектът „Предоставяне на интегрирани социални услуги и услуги, свързани с грижи за деца от 0 до 3 години и от 3 до 7 години” е на общо стойност 1 300 000 лева, от които 1 200 000 лева са от Европейската банка за възстановяване и развитие, а 100 000 лева са осигурени от бюджета на общината. Проектът се реализира с посредничеството на Министерството на труда и социалната политика /МТСП/. Сградният фонд на проекта предвижда изграждането на 4 корпуса, един от които вече е построен със средства от общинския бюджет. Днес ще бъде направена първа копка на втория модул, средствата за който са от ЕБВР, веднага след това ще започне изграждането и на втория. Планира се през следващата година да започне строежът и на четвъртия корпус.

Проектът обхваща 5-годишните деца в рамките на задължителното обучение и ще изпълни желанията на родителите, които желаят децата им да посещават общностен център за деца и семейства. Идеята е да се стимулират семействата да вземат участие в живота на детската градина, в която се възпитават и обучават децата им. Програмата ще акцентира върху семействата от малцинствените и социално слаби групи, както и децата с увреждания и хронични заболявания.

Минимум 10 процента от капацитета на центъра ще предоставя услуги на децата в риск и техните семейства, сред които са деца от уязвими етнически групи; на безработни родители; с родители, които са на социални помощи и такива, за които родителите не полагат достатъчно грижи. С особен статут ще бъдат децата с увреждания и със здравословни проблеми.

Общата застроена площ на модулите е 1500 кв.м., като сградите могат да функционират самостоятелно, ще бъде топлоизолирани с помещения за 6 групи с общ капацитет от 132 деца. Предвиден е физкултурен салон, здравни и специализирани кабинети, кът с уреди за игра. Услугите ще се реализират от персонал от 45 души, сред които социални работници, психолог, рехабилитатор, медицински сестри, педиатър, логопед, детегледачки. Срокът за реализиране на проекта е 24 месеца.

Oще статии

Loading…