От 10 октомври 2011 г. EVN България Топлофикация стартира поредните проекти за разширение на топлопреносната мрежа в Пловдив. При изпълнението на планираните два обекта ще се изградят нови 730 метра мрежа като общата инвестиция е за 500 000 лв.

Първият от проектите е за изграждане на над 400-метров нов топлопропровод в кв.  „Младежки хълм“ с цел за присъединяване на Професионална гимназия по електротехника и електроника гр. Пловдив към топлопреносната мрежа. В тази връзка по ул. „Ген. Кюркчиев“, бул. „Свобода“, зелените площи пред сградата на бул. „Свобода“ 6-26 и ул. „Д. Юруков“ ще се извършват изкопно-монтажни дейности на различни етапи.Вторият проект включва изграждане на нова мрежа за присъединяване на II РПУ на МВР Пловдив. При изпълнението на този проект ще се извършват изкопно-монтажни дейности за полагане на над 320 метра топлопреносно трасе по участъци от улици „Ген. Кюркчиев“, „Г. Измирлиев“ и „Волга“.

Изграждането на топлопроводите е част от инвестиционната програма на EVN България Топлофикация и ще осигури възможност за топлоподаване за граждани и стопански обекти в тази част на града. Желаещите да бъдат присъединени към новата мрежа могат да получат информация в денонощния телефонен център на дружеството на тел. 0700 1 7777, както и в Клиентски Енергоцентър (КЕЦ) Пловдив Север, бул.”6-ти септември” 84А. EVN България Топлофикация ще изгражда присъединителните топлопроводи и абонатните станции за своя сметка.

EVN България Топлофикация уверява, че за времетраенето на строителството ще бъдат предприети необходимите мерки за запазване на максималния комфорт на гражданите и за възможно по-бързото приключване на проектите. Те са съгласувани с общинските власти и КАТ и се изпълнява по одобрена работна документация съгласно нормативните изисквания.

Oще статии

Loading…