Община Марица е стабилна финансово, търсена е от инвеститори и успешно привлича средства от Европейските фондове и програми. Затова вече трети мандат тя е сред най-добре развиващите се на територията на страната, това каза Запрян Дачев, кмет на общината, при регистрацията на БСП  за участие в Местни избори.
Основният ми стремеж е това да се запази, да се поддържа благоприятна бизнес среда, да продължи да се подобрява социалната и техническа инфраструктура. След като по програми на Европейския съюз и със собствени бюджетни средства през този мандат успяхме да  развиваме и осигуряваме нови социални услуги.

През последните четири години на територията на общината се извърши огромна по обем работа, ново строителство, поддържане на   училища,у читалища, детски градини. Извършваше се ремонт на четвъртокласната пътна мрежа, изградени са близо 13 000 метра канализационна мрежа- общо за 30 милиона лева.  Инвестициите в община Марица в  последните години надхвърлят 1 милиард лева, с гордост заявява Запрян Дачев.
Това, което опонентите ми днес обещават, ние вече три мандата го вършим, заявява Запрян Дачев и допълва, че  оттук нататък в програмата  са заложени постижими цели, но най-важното е да се запази постигнатато и да се  продължи в привличането на нови инвеститори, осигуряването на нови работни места, за да може в общината да се задържи ниското ниво на безработица и хората да останат да живеят тук.
Целта ние  да постигнем хармонична среда на живот, общината да е наистина дом за нашите деца, а за това трябва да продължим в осигуряването на социални услуги за младите семейства с малки деца, да продължим да развиваме  и подобряваме образователната инфраструктура, като се ангажирам и със строежа на още едно ново училище – след това в село Рогош  и децата от село Маноле да имат възможността да учат в модерна сграда.  Ще продължим да се грижим и за най-уязвимите социални групи – децата, възрастните и хората с увреждания.

Убеден съм, че заедно с  общинските съветници, кметовете  на населените места и най-вече с активнто участие на жителите на общината, ще  успеем да превърнем община Марица в една европейска по условия и  стандарт на живот община, каза кметът на общината Запрян Дачев.

Oще статии

Loading…