До края на месец септември община Пловдив внася нов проект по ОП „Регионално развитие”, схема „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.
Проектът „Социална инфраструктура в Пловдив – модел за по-добра грижа за децата” е на обща стойност 3 830 519 лв. Той предвижда изграждане на пет центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище за деца с увреждания.
Целта на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура в община Пловдив, която да подпомогне предоставянето на нов вид съпътстващи услуги, заменящи институционалната грижа за децата като цяло и за деца с увреждания.
70 деца, от домовете за деца, лишени от родителски грижи и 8 младежи с увреждания на възраст над 3 год., ще бъдат преместени и настанени в новите домовете, за да ползват новите услуги.

По проекта ще се създадат нови 80 временни работни места и ще се осигурят бъдещи 55 работни места на  територията на община Пловдив. С реализирането на проекта ще се осигури трудова заетост, както на специализиран персонал за грижи за деца и деца с увреждания, така и на технически персонал за реализацията на основните дейности по проекта.

Oще статии

Loading…