В рамките на Международна изложба за енергетика и екология – ЕНЕКО, Международен Технически Панаир 2011, 28-ми септември 2011 г. е обявен за „Ден на зелената енергия”. Основен фокус на деня ще бъде конференцията на тема „Зелено отопление и транспорт – за чист въздух в градовете”. Целта на конференцията е да се насочи вниманието на общините, националните институции и бизнеса към резултатите от наскоро разработените актуализирани програми и планове за действие  за намаляване на нивата на замърсяване с фини прахови частици и азотни оксиди.Акцентът на дискусиите ще бъде насочен към решенията за намаляване на емисиите фини прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5) от битовото отопление и азотните оксиди от транспорта. Ще се обсъдят и предложения за законодателни промени в областта на енергийното подпомагане на общинско ниво.

И тази година Енергийна Агенция – Пловдив участва активно в Седмицата на мобилността. Вече 11 години чрез тази инициатива се популяризират различни инициативи на автомобилите, които си остават най-масовият начин за предвижване в града. Чрез европейската инициатива Седмицата на мобилността се насърчават градовете да създадат по-приятна и здравословна среда на гражданите, като намалят задръстванията и поощряват използването на обществения транспорт, ходенето пеша и предвижването с велосипед.

Тази година Енергийна Агенция – Пловдив /ЕАП/ продължава инициативата с амбицията заедно с местната власт и обществеността за създаване на „жилищни зони”. Добрата новина е, че в българското законодателство съществува този знак за жилищна зона /раздел 14, чл. 61 и 62/, както и правила за движение в нея. Под „жилищна зона” се разбира обособена, специално устроена територия в населеното място, която е обозначена като такава на входовете и изходите й с пътни знаци и където действат специални правила за движение. А специалните правила, действащи в нея са:
- Зона, в която трябва да е ясно, че колите/водачът са гости,
-  Пешеходците могат да използват за действие, а децата за игра пътя по цялата му широчина, без ненужно да пречат на движението на превозните средства,
-  Водачите на превозни средства са длъжни да се движат със скорост не по-голяма от 20 км/ч, като не поставят в опасност пешеходците и не създават препятствия за тяхното движение,
-  Паркирането  в жилищната зона е разрешено на специално обозначените места,
-  При излизане от жилищна зона на друг път водачите на пътни превозни средства са длъжни да пропуснат участниците в движението, движещи се по него.

Предимства от създаването на една такава зона са много. В нея стават по-малко катастрофи, по-добро е качество на живот заради по-малкото замърсяване с изгорели газове и шум, повече е пространство за игра, повече са възможност за социални контакти /съседите да се събират, разговарят и споделят/, по-голямо пространство за велосипедисти и пешеходци.

Концепцията на жилищната зона е въведена за първи път през 1970 г. в Холандия. От тогава много страни са въвели това понятие и са създали такива зони. Това са зони за отдих и възстановяване. Те са и опит да се намери баланс между трафика на превозни средства и другите участници на пътя, пешеходците, велосипедистите, бизнеса и живеещите в този район. Тя е с инфраструктура за ограничаване на скоростта, със зеленина, в която автомобилите са гости.

Създаването на такива жилищни зони отнема няколко години. Комуникацията с всички заинтересовани лица е много важна. Разбира се, сътрудничеството със съответната община е е от решаващо значение.

Oще статии

Loading…