Емблематичната улица "Капитан Райчо"

Списък с 22 предложения за облагородяването на района около магазин Гранд връчиха живеещите там на заместник-кмета по европейски програми и социални дейности Георги Търновалийски. Те разговаряха с него в градинката на ул. „Кап. Райчо”. Основните им претенции са свързани с поддържането на зелените пространства и детските площадки, с ремонта на тротоарите и решаването на проблема с висящите кабели на телевизионни и интернет оператори. На определени места в тази централна част на Пловдив се налага санитарно почистване на изсъхналите дървета и окосяване на тревата в междублокови пространства.След обсъждането на битово специфичните въпроси на своя микрорайон хората поискаха да разберат каква е причината за критиките към Пловдив, че  изостава в усвояването на европейски средства. Четем, че Бургас и Габрово дори ни изпреварват, каза Гинка Черджийска. Община Пловдив се движи добре и има разработени проекти по програмите, по които може да кандидатства, отговори  Георги Търновалийски. Той разясни механизмите, по които дадена община може привлича европейско финансиране. Това става при строго разписани програми и схеми. Управленският орган (министерството) на съответната оперативна програма отправя покана към дадената община, т.е. за какво и кой може да кандидатства решава съответното министерство. И ако не си поканен не можеш да кандидатстваш, обясни ресорният заместник-кмет.

Проектът се подготвя от министерството и избрана от него фирма-консултант, след което се отправя въпросната покана към общината или общините, продължи с разясненията Търновалийски. По обясними причини Бургас и Габрово, които се управляват от ГЕРБ, имат проекти на най-високи стойности, но това все още не означава усвоени средства. В морския град сумата е около 149 милиона лева, от които 142 млн.лв са по един-единствен проект – за устойчив градски транспорт. Община Габрово има проект за воден цикъл, който е изключително скъп и вдига общата сума на евросредства.

Пловдив има разработени проекти за 200 милиона лева, въпреки пречките, които срещаме, изтъкна ресорният заместник-кмет. Според него в нашия град нещата вървят и трябва да имаме самочувствието, че се справяме.

Oще статии

Loading…