Безпрецедентно обединение на леви и десни политически партии в ОбС Родопи отне възможността на хиляди хора от Общината да получат земите си по обезщетения на тяхна собственост, въпреки че ги чакат от 20 години. С 21 гласа „за“ точката за обезщетяване на собствениците отпадна. Против гласуваха само съветниците от ГЕРБ. Имаше и един въздържал се.

„С това поведение и с вота си против тази точка колегите продължиха 20 годинишната одисея на хората от нашата Община да чакат за обезщетения при положение, че Законът за собствеността и ползване на земеделските земи задължава Общините чрез Общинските съвети да предоставят 50 % от наличния общински фонд за обещетяване на правоимащите“, коментира възмутена Валентина Хаджиева, председател на Общинската комисия по  законност, която нарече отхвърлянето на точката „за пореден път злоупотребяване с правото на хората“.ГЕРБ не приемна становището на общински съветници от други политически сили, с които се твърди, че земите за обезщетение трябва да се съгласуват с кметовете по населените места. „Припомням, че точно кметове бяха включили в преднияни списък за обезщетяване на хората неизползваеми земи – в Устина например, преди да актуализираме списъка, предложен на днешната сесия, бяха включени гробища! А в село Цалапица част от 215 дка по поречието на Марица попадаха вътре в реката! Ако от Комисята по законност не бяхме разгледали имот по имот всички 5 хиляди декара за обезщетение, хората можеха да получат като обезщетения гробища, река, а имаше случаи и на голи скали!“, коментира още Хаджиева.

Смайващо е защо толкова масово общинските съветници, избрани, за да са в услуга на хората от Общината със своите решения, днес показаха точно обратното, коментираха още Пламен Спасов и Владислава Шопова от ГЕРБ.

Oще статии

Loading…