Членовете на Съвет по туризъм – Пловдив, вече ще се ползват със специална отстъпка при уреждането на правата за музиката, която звучи в обектите им – хотели, заведения и др. Това става възможно, след като организацията се присъедини към Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА). Последната упълномощи председателя на УС на Съвета по туризъм да я представлява за Пловдив и Тракийския туристически район пред дружествата МУЗИКАУТОР и ПРОФОН.

По силата на рамкови споразумения членовете на Съвета по туризъм ще получат по над 50 % отстъпка от възнагражденията, които по закон дължат за авторски и сродни права на дружествата МУЗИКАУТОР и ПРОФОН. Хотелиерите и ресторантьорите от Пловдив и района могат да сключват договори с двете дружества и съответно да се възползват от пълния размер на тази отстъпка, като преди това станат членове на Съвет по туризъм – Пловдив. За ползване на пълния размер на отстъпката от над 50% е препоръчително договорите с ПРОФОН да се подпишат до средата на септември, когато ще се състои среща на двете дружества с членовете на Съвет по туризъм.

На срещата ще бъдат поканени и представителите на туристическия бранш в града. По време на дискусията ще се разяснят законовите изисквания за лицензиране на използването на музика в заведения, ресторанти и хотели, параметрите на споразуменията, нивата на възнаграждения и всички въпроси свързани с дейността и бъдещото партньорство. Същото така ще има възможност за подписване на договори.

ПРОФОН и МУЗИКАУТОР са провели досега над 20 подобни срещи в страната, с което са подпомогнали значително представителите на местния туристически бизнес, имайки предвид предстоящите проверки от страна на Инспектората към Дирекция “Авторско право и сродни права” на Министерство на културата. Според промените в Закона за авторското право и сродните му права, влезли в сила от 25 март 2011 г., санкциите за нарушители на закона, в това число и публични места, които използват музика без разрешение от правоносителите е от 2 000 до 20 000 лв. при първо нарушение, от 3 000 до 30 000 лв. при повторно и спиране на обекта за 6 месеца при трето нарушение.

Oще статии

Loading…