Archive for август 4th, 2011:

Първата за страната Районна устройствена схема бе приета в Областна администрация – Пловдив

Written on август 4th, 2011 by no shouts

С 22 гласа „за” и един „въздържал се” Областният експертен съвет по устройство на територията, назначен със заповед на областния управител инж. Иван Тотев, прие  Районната устройствена схема (РУС) за общините Пловдив, Родопи, Марица, Куклен и Садово.

Това е първата в страната Районна устройствена схема на група общини, а изработването й бе възложено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Този стратегически документ ще бъде основа за развитието на петте общини – Пловдив, Родопи, Марица, Куклен и Садово, на базата на взаимодействието и партньорството. Целта е създаването му да допринесе за социално-икономическото развитие, подобряването на инвестиционната среда и инфраструктурата, ефективно усвояване на средствата от европейските програми, опазване на околната среда и др. (още…)

ГЕРБ “Родопи”: Общ политически фронт в ОбС злоупотреби с правото на обезщетения на хиляди собственици

Written on август 4th, 2011 by no shouts

Безпрецедентно обединение на леви и десни политически партии в ОбС Родопи отне възможността на хиляди хора от Общината да получат земите си по обезщетения на тяхна собственост, въпреки че ги чакат от 20 години. С 21 гласа „за“ точката за обезщетяване на собствениците отпадна. Против гласуваха само съветниците от ГЕРБ. Имаше и един въздържал се.

„С това поведение и с вота си против тази точка колегите продължиха 20 годинишната одисея на хората от нашата Община да чакат за обезщетения при положение, че Законът за собствеността и ползване на земеделските земи задължава Общините чрез Общинските съвети да предоставят 50 % от наличния общински фонд за обещетяване на правоимащите“, коментира възмутена Валентина Хаджиева, председател на Общинската комисия по  законност, която нарече отхвърлянето на точката „за пореден път злоупотребяване с правото на хората“. (още…)

Theme Tweaker by Unreal