В Министерство на финансите зам.-кметът по Европейски политики и социални дейности Георги Търновалийски ( на снимката) подписа договора по проекта „Подобряване управлението на човешките ресурси в сферата на образованието в Общинската администрация – Пловдив”. Проектът е на обща стойност 145 700 лв., съфинансирането от страна на общината е 7 285 лв. и цели подобряване управлението на човешките ресурси в общинската администрация.

Насочен е към дирекция „Образование и наука” и към директорите на пловдивските детски градини, уточни зам.-кметът. С реализацията му ще се повиши ефективността на работа в тази сфера, ще бъдат разработени методологии, наръчници и инструкции, свързани с работата с деца и с финансовите отговорности на директорите на ЦДГ.

През близките 12 месеца, в които ще се изпълнява проектът, ще проведем специализирани обучения за директорите на детските градини и служителите на общинската администрация от този ресор. Предвидили сме и провеждането на Кръгла маса за обсъждане на текущото състояние на човешките ресурси и ръководните кадри в ресора, за споделяне на добри практики в работата, допълни Търновалийски.

Oще статии

Loading…