Три  нови социални услуги открива община Пловдив. Като доставчик на социални услуги, общината ще възложи управлението на новите социални услуги, след провеждане на  конкурс.

Договорите са за възлагане на управлението на услугите, финансирани от държавния бюджет, със срок 3 години, считано от 10 юни 2011г. и ще бъдат връчени официално на 14 юни, вторник, в 11.30 ч. от зам.-кмета по Европейски политики и социални дейности Георги Търновалийски.

Новите услуги са:

Наблюдавано жилище – осигуряване устойчивост на социална услуга, реализирана по проект „ Сигурен дом, крачка към моя нов живот”  по схема „За по-добро бъдеще на децата” на ОП Човешки ресурси, от Фондация „Фонд за превенция на престъпността –ИГА”, в партньорство с Община Пловдив, ДДЛРГ „Рада Киркович” и Сдружение „Център за обучение и услуги”.

Център за социална рехабилитация и интеграция – осигуряване устойчивост на социална услуга, реализирана по проект „Сигурен дом, крачка към моя нов живот” по схема „За по-добро бъдеще на децата” на ОП Човешки ресурси, от Фондация „Фонд за превенция на престъпността –ИГА”, в партньорство с Община Пловдив, ДДЛРГ „Рада Киркович” и Сдружение „Център за обучение и услуги”

Защитено жилище – нова социална услуга, открита на база анализ и доказани потребности за разкриване на услугата. Сключен договор за възлагане управлението на услугата на Фондация „Бъдеще за България”

В Община Пловдив към настоящия момент се предоставят 10 социални услуги, възложени за управление на външни изпълнители.

Oще статии

Loading…