Община Чепеларе стана бронзов медалист в категорията инсталирана мощност на брой жители от 5 000 – 20 000 на ВЕИ шампионска лига в Прага, Чехия на 2-3 юни 2011 г.  За 5-те години от реализацията на ВЕИ отопление с биомаса разходите за отопление са намалели наполовина, а след изплащане на инвестицията се очаква те да се снижат 4 пъти. Миналата година Чепеларе спечели и специалната награда на АБЕА /Асоциация на българските енергийни агенции/ за последователна политика за устойчиво енергийно развитие. Номинацията я прави и първи член на клуба „100%”.

Общината е близо до пълна независимост от изкопаемите горива за отопление в обществени и административни сгради, т.е. 100% от енергията за отопление ще се произвежда от ВЕИ – дървесен чипс и пелети. Благодарение на всичките инсталирани мощности емисиите са намалени с 69% от базовата линия през 2006 г., а общата енергийна консумация – с 30% .

Шампионатът се провежда за втори път, а церемонията по награждаването се състоя в сградата на Чешкия парламент. Освен керамично слънце, символ на слънчевата енергия, фаворитите отнесоха със себе си и сертификат. Идеята на европейската инициатива е да улесни безпроблемното адаптиране на общините към бързо променящата се енергийна ситуация. В тази връзка е създадена мрежа от административни единици, които си сътрудничат, споделяйки своите виждания и решения за развитие на възобновяемите енергийни източници

Във ВЕИ шампионската лига участват 3500 местни власти, села и общини с население от 60 млн. жители в седем европейски държави – Германия, Италия, Франция, Полша, Унгария и България.

Състезателите мериха сили в три категории в зависимост от броя на жителите – между 5 000 – 20 000, от 20 000 до 100 000 и над 100 000. Те се оценяваха и по показателите – инсталирана мощност на глава от населението и спестена ел. енергия. Топ-шампион в надпреварата стана Германия, следвана от Унгария и Италия. Тя измести миналогодишния победител, чешката община Хощетин. Беше отчетено, че  участниците от ВЕИ лигата са инсталирали 3000 МВт фотоволтаична енергия, 1 млн. 900 хил. м2 соларно-термална и 1 100 МВт енергия от биомаса.

Освен докладите, във втората част на форума „ Интелигентна енергия-Европа” се дискутираха успешно реализиралите се проекти. Дебатираха се и теми, свързани с европейските политики за възобновяемите енергийни източници и климат и чешките подходи в тази област. Домакините споделиха притеснението си, че законодателството не им помага при изграждането и монтажа на ВЕИ инсталациите, което навя асоциации и с „помощта” от страна на българското правителство.

През втория ден членовете на шампионата посетиха три соларни инсталации в сърцето на Бохемия. Първата се използва за облицовка на фасада на сградата на чешка електрическа компания. Второто съоръжение е най-голямата соларно-вакуумна система в Чешката република. Тя е изпълнена на покрива на местен и известен хотел, като енергията се употребява за затопляне на басейна и за охлаждане. Адмирации предизвика третият обект – мега соларен парк, реализиран на територията на страната /ситуиран е на 80 ха и притежава около 20 000 фотоволтаични панели, които произвеждат енергия за националната електрическа мрежа/. Обектът е напълно самостоятелна  единица и отстои на 20 км от Прага. Системата притежава независим софтуер и експерти, които контролират и разпределят произведеното количество алтернативна енергия. Дори и тракторът, който чисти панелите е снабден с интернет контрол и се движи без шофьор, видяха присъстващите.

Интерес провокира и информацията, че ежегодно всеки панел отделно преминава технически преглед и тестване. Проблемът на соларния парк е свързан единствено с продажбата на създадената ел. енергия, споделиха домакините. И обясниха, че при изграждането на соларния комплекс миналото правителство определя една изкупна цена на ел. енергията от ВЕИ, но новите законотворци многократно снижават тарифата /почти 12 пъти/. Този рекушет не само атакува устойчивостта на вложението, но на практика превръща предвидения 10 годишен период на изплащане в безкраен.

Въпреки пречките, участниците в европейската ВЕИ шампионска лига си пожелаха следващата година отчетените резултати да са в пъти повече от тазгодишните.

Oще статии

Loading…