Над 90 контролни проверки извършиха  експертите от РИОСВ-Пловдив през май. Съставени са 4 акта, издадени са 3 наказателни постановления за 42 900 лв и са наложени три санкции.

Проверки по сигнали на граждани за замърсени водни обекти и умряла риба са извършени на р. Мечка край Първомай, канал край с. Белозем и р. Стряма в района на с. Черноземен. Взети са проби и според резултата ще се търси причинителят на замърсяването. Наложени са две текущи месечни санкции за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения от разрешителните за заустване на отпадъчни води – на „Куминяно фрут” ООД, Катуница в размер на 1307 лв, считано от 10 февруари т.г. и на „Млечни продукти” ООД, Пловдив – в размер на 1 869 лв, считано от 7 април т.г.

На основание констатирани нарушения от експертите от РИОСВ-Пловдив е наложена от министъра на околната среда и водите еднократна санкция за замърсяване на атмосферния въздух в размер на 13 620 лв. на „Джи ен си” ООД, Перущица.

През май са издадени три наказателни постановления – на кмета на община Карлово за неизпълнение на условия от комплексното разрешително на Депото за неопасни отпадъци в размер на 40 000 лв, на кмета на с. Първенец за неизпълнение на задълженията по Закона за управление на отпадъците – в размер на 1 400 лв и на фирма „Садат” ООД, Пловдив – в размер на 1 500 лв. за неизпълнение на дадени при предишни проверки предписания.

Oще статии

Loading…