Блатното кокиче е лековите билка

Със заповед на министъра на околната среда и водите Нона Караджова се запбранява ползването на листо-стъблена маса от блатно кокиче от находищата в страната. Заповедта е издадена въз основа на извършените огледи и оценки от експерти от РИОСВ в страната.

Проверяващите са установили влошено състояние на билката. Забраната за събиране на блатно кокиче е и мярка за възстановяване и подобряване на популациите му, поясняват от РИОСВ – Пловдив.

Блатното кокиче е поставено под режим на опазване и регулирано ползване, съгласно Закона за биологичното разнообразие. В Пловдивска област находищата на билката са в общините Първомай и Калояново и са обявени за защитени местности.

На база тази заповед директорката на РИОСВ-Пловдив е изпратила предписания до общинските администрации на Първомай и Калояново да обявят публично заповедта сред населението на селата, в чиито землища се намират находищата и на Държавните горски стопанства в Първомай и Хисар да осъществяват контрол по опазване и съхраняване на билката в стопанисваните от тях територии.

Oще статии

Loading…