Общинският съветник Константин Георгиев  внесе в Общинския съвет предложение за промяна на плана за регулация и режима на застрояване, и запазване на зелена площ в междублоково пространство между улиците „Охрид”, „Дрин” и „Горно броди”. Към предложението е прикрепена подписка на 108 души, живеещи н намиращия се в съседство жилищен блок на ул. „Даме Груев” с номера 22, 24 и 26. Подписката е внесена в приемната на Константин Георгиев като общински съветник.

Гражданите настояват за запазване на зелената площ, като изразяват опасения, че зеленината може да бъде разрушена заради възможно бъдещо застрояване, посочва Константин Георгиев. Опасенията им са продиктувани от обстоятелството, че по действащия подробен устройствен план  там е предвидено изграждането на подземни гаражи, чието строителство не е реализирано.

В правомощията на ОбС е да промени това със свое решение. Главният архитект да предприеме действия, свързани с промяна на плана за застрояване и предвиждане на нов УПИ-зеленина, посочва в предложението си Константин Георгиев.

Oще статии

Loading…