От април 2011 г. “ЕВН България Електроразпределение” АД управлява електроразпределителните мрежи в областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали и Хасково от общ модерен диспечерски център в Пловдив, оборудван с надежден софтуер и техника.

Техническата промяна продължава процеса по подобрение на оперативното управление на електроразпределителната мрежа в Югоизточна България, който ЕВН България започна от момента на приватизация през 2005 г.

Част от този процес беше инвестирането в нов модерен диспечерски център в Пловдив през 2009 г. и модернизирането на диспечерската зала в Стара Загора през 2010 г. Центърът в Пловдив обслужва и клиентите на “ЕВН България Топлофикация ” ЕАД.

Важна стъпка в тази насока е използването на модерни технологии в управлението на цялата мрежа на дружеството. Тя е предпоставка за подобряване на работата и функциите на специализираните диспечерските звена, а това от своя страна ще подобри още повече сигурността на електрозахранването за клиентите на дружеството.

Централизираното управление на мрежата ще доведе до следните предимства не само за дружеството, а и за потребителите:

  • по-добра оперативност и бързина в управлението на мрежата;
  • по-бързо локализиране и отстраняване на аварии и по-бързо възстановяване на електрозахранването;
  • дистанционно управление на обектите от разпределителната мрежа, което се извършва с ново поколение модерна апаратура. Чрез този метод не е необходимо посещение на авариен акип на място в случаи на евентуална провреда, а тя се остранява чрез модерен софтуер;
  • по-сигурен и надежден контрол и денонощно наблюдение на мрежата;
  • по-нататъшно въвеждане на нови програмни продукти за по-качествен контрол на аварийността и оперативния енергиен баланс;
  • стандартизация на дейностите, извършвани в диспечерските центрове.

Интегрирането на обслужващите функции в единнно диспечерско звено ще позволи по-добро и качествено управление на над 12 000 км мрежа и повече от 9500 трафопоста, намиращи се на територията на 5-те административни области.

Денонощни телефони: 0700 1 0007 – за аварии и 0700 1 7777 – за информация (на цената на един градски разговор за територията на цялата страна).

Oще статии

Loading…