Петя Гогова

Няма как законово в средата на годината да се изчислява наново и да се променя такса смет за пловдивските училища – това е заключението от заседанието на работна група, в която участват заместник-кметът Петя Гогова, директорът на „Местни данъци и такси” Николай Ненков и омбудсманът на Пловдив.

Важно е да се знае, че всяка една наредба, приета в началото на годината „по закон” не може да бъде променяна текущо през годината и всички изказвания за такава промяна са нереалистични и популистки, е заключението на комисията.

От м. февруари 2011 г. кметът Славчо Атанасов е разпоредил сформиране на работна група, която да изготви анализ за облагането с такса битови отпадъци в публичните общински имоти, в т. ч. в училищата. Намеренията на кмета са на базата на този анализ да внесе предложение в Общинския съвет за промяна в Наредбата, определяща размера на такса битови отпадъци, с оглед актуализиране на задълженията за такса смет през 2012 г.

От изготвения анализ на работната група се установи следното:

Съгласно решение на Общински съвет от 01.09.2010 г. имотите на общинските училища са им предоставени за стопанисване и е следвало да се запишат в балансите им. По закон в двумесечен срок директорите на училищата или счетоводителите им са длъжни да подадат декларация за приетите имоти.

От 53 задължени общински училища 7 не са подали такива декларация за деклариране на предоставените им за управление и стопанисване общински имоти.

СОУ „Константин Величков” и СОУ „Черноризец Храбър” са две от тях и не биха могли да знаят сумата за такса битови отпадъци, която следва да платят през 2011 г.

13 служители от Дирекция „Местни данъци и такса битови отпадъци и ревизионен контрол” бяха определени за консултиране, обслужване, приемане и обработване на същите декларации.

За 7-те училища, които не са се справили със срока, предоставяме информация за служебните телефони на инспекторите от Дирекция „Местни данъци и такса битови отпадъци и ревизионен контрол”, на които ще бъдат консултирани:

тел.: 032/276 926, 032/276 913, 032/276 917, 032/276 922, 032/276 921, 032/276 947, 032/276 948

За отговорник е определена г-жа Надежда Райчева на тел. 032/276 903.

Адрес за подаване: ул. „Радецки” 18а

Кметът Славчо Атанасов е определил инж. Надежда Христова за съдействие на директорите при въпроси относно актовете за публична общинска собственост (тел. 032/656 463, адрес: пл. „Централен” 1, ет. 9, стая № 3).

Създадената организация за декларациите на имотите на училищата функционира от м. септември 2010 г.

Oще статии

Loading…