Общината в Пловдив

На 31.03.2011 г. (четвъртък) от 11.30 часа в Заседателна зала на Общинския съвет на ул. “Авксентий Велешки” №20 ще се проведе обществено обсъждане, инициирано от общинските съветници от групата на ППГОС на ССД, ГСНБ и ЗС “Александър Стамболийски” Константин Георгиев и Едуард Сарафян, за намаляване размера на таксите и наемите за използване на общински площи.

Инициативата бе породена от многобройните сигнали от страна на търговците в Пловдив, които съобщават, че бизнесът им загива.
Общественото обсъждане е продължение на започналия дебат на сесията на Общински съвет-Пловдив на17.03.2011 г. за размера на наемите и таксите, плащани от ползвателите на общински терени.

Близо 160 души членуват в Асоциацията на собствениците на заведения в Пловдив и всички са категорични, че през последните месеци оборотът им е намалял с 60%, а таксите, които трябва да плащат на Общината, са вече непосилни. Общинските съветници, инициирали предложението, са на мнение, че е недопустимо собственици или наематели на павилиони да плащат такси и наеми, независимо от това дали използват общинска собственост с площ 3 кв. метра или 10 кв. метра, в еднакъв размер.

В обсъждането са поканени да се включат кметът на града Славчо Атанасов, председателят на ОбС Илко Илиев, зам.-кметовете Александър Константинов и Георги Титюков, Георги Божев – директор дирекция “Стопански дейности, търговски дружества и общински предприятия” в Община Пловдив, всички общински съветници, собственици на заведения в Пловдив, търговци и граждани.

Oще статии

Loading…