Деца от ромски и български произход заедно са подготвили с помощта на Сдружение „Интеграция” невероятна коледна и новогодишна програма за всички жители на с. Динк, община Марица, Пловдивско. На 23 декември, от 18.00 часа, в салона на народно читалище „Просвета” детският танцов състав „Синчец”, който е към читалището, ще накара душите да запеят и сърцата да затуптят не само с веселите народни хора и ръченици, но и с ориенталски танци и сиртаки. А момчешката „Електрик брейк ” група ще демонстрира спиращи дъха движения. На 29 декември, от 18 часа, всички от Динк отново ще бъдат в читалището за предновогодишна веселба с лакомства и подаръци, осигурени от Сдружение „Интеграция”. Учениците от НУ „Отец Паисий” вече украсиха коледно дърво в центъра на селото със саморъчно направени играчки.

Организатор и на двата празника е Сдружение „Интеграция”. „С тази подкрепа поставяме началото на съвместно сътрудничество с кметството на с. Динк и Община „Марица” за настоящи и бъдещи мероприятия и събития”, обясни Нели Делгянска, председател на сдружението. Тя покани медиите да присъстват на празниците в Динк, за да видят как роми и българи не само съжителстват безпроблемно заедно, но и заедно посрещат най-светлите християнски дни. Според Делгянска трябва да се афишират такива позитивни примери, които показват как реално ромите се интегрират, как учат и се стараят да живеят като своите съседи българи.

„Най-големите ни проблеми са безработицата, образованието и културата”, сподели Йосиф Асенов, кмет на с. Динк. Той смята, че ромите трябва да бъдат стимулирани да останат да живеят там, където са. За това обаче са необходими работни места и подобряване на жилищните условия. А за самото интегриране съдействие трябва да окажат не само държавата, различните неправителствени организации като сдружение „Интеграция”, а и хората от малцинствата, категоричен е кметът Асенов.

„Искаме да работим заедно за подобряване на условията на живот на тази етническа група. Първо трябва да се обърне внимание на т.нар. „ромски квартали”, обособените райони, които са една от основните пречки за цялостната интеграция на този етнос в обществото”, посочва целите на сдружение „Интеграция” г-жа Делгянска. Приоритетни направления са участие в разработването на общински програми за подобряване на жилищните условия, проектиране и изграждане на техническа инфраструктура – водоснабдяване, канализация, улична мрежа и благоустрояване, провеждане на информационни и образователни кампании сред ромското население за това как те сами да подобрят жилищната си среда.

Ромите са в най-неизгодното положение на пазара на труда, тъй като голяма част от тях са неграмотни, с ниска степен на образование, без професионални умения и квалификация. „Безработицата сред тях е най-висока в сравнение с другите етнически общности”, посочва фактите Делгянска. За това сред основните цели на сдружението е разработване на политики и програми за заетост на национално, регионално и местно ниво. Насърчаване повишаването на образователното равнище, квалификацията и преквалификацията на безработни роми. „Интеграция” ще търси начини и за улесняване достъпа на малцинствата до пазара на труда чрез разработване на програми за обучение, съобразени с изискванията на конкретното работно място. Сдружението ще работи и за повишаване на социалните умения на младите хора от ромски произход като необходима предпоставка за увеличаване на тяхната трудова заетост.

Oще статии

Loading…