FREE ROAMING FOR INTERNATIONAL CALLS!
Check out the best international Sim Cards and save up to 80% on your phone calls, go to roaming free sims and travelsim!

До края на месец септември община Пловдив внася нов проект по ОП „Регионално развитие”, схема „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.
Проектът „Социална инфраструктура в Пловдив – модел за по-добра грижа за децата” е на обща стойност 3 830 519 лв. Той предвижда изграждане на пет центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище за деца с увреждания.
Целта на проекта е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура в община Пловдив, която да подпомогне предоставянето на нов вид съпътстващи услуги, заменящи институционалната грижа за децата като цяло и за деца с увреждания.
70 деца, от домовете за деца, лишени от родителски грижи и 8 младежи с увреждания на възраст над 3 год., ще бъдат преместени и настанени в новите домовете, за да ползват новите услуги.

По проекта ще се създадат нови 80 временни работни места и ще се осигурят бъдещи 55 работни места на  територията на община Пловдив. С реализирането на проекта ще се осигури трудова заетост, както на специализиран персонал за грижи за деца и деца с увреждания, така и на технически персонал за реализацията на основните дейности по проекта.

Oще статии

FREE ROAMING FOR INTERNATIONAL CALLS!
Check out the best international Sim Cards and save up to 80% on your phone calls, go to roaming free sims and travelsim!
FREE ROAMING FOR INTERNATIONAL CALLS!
Check out the best international Sim Cards and save up to 80% on your phone calls, go to roaming free sims and travelsim!

Loading…

FREE ROAMING FOR INTERNATIONAL CALLS!
Check out the best international Sim Cards and save up to 80% on your phone calls, go to roaming free sims and travelsim!
FREE ROAMING FOR INTERNATIONAL CALLS!
Check out the best international Sim Cards and save up to 80% on your phone calls, go to roaming free sims and travelsim!